Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm microsoft công bố tháng 10/2022

Ngày đăng: 14/10/2022, 09:46

        Ngày 11/10/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 10 với 85 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng, cụ thể như sau:
 
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41033 trong Windows COM + Event System Service cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đã được một số nhóm tấn công khai thác trong thực tế.
 
- 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-37987, CVE-2022-37989 trong Windows Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.
 
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-37968 trong Azure Arc-enabled Kubernetes cluster Connect cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.
 
- 03 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-38048, CVE-2022-41043, CVE-2022-38001 trong Microsoft Office cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, thu thập thông tin, tấn công giả mạo (Spoofing). Trong đó lỗ hổng CVE-2022-41043 đã được công bố rộng rãi trên Internet.
 
- 03 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41036, CVE-2022-41037, CVE-2022-41038 trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
 
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41031 trong Microsoft Word cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
 
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-37976 trong Active Directory Certificate Services cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.
 
      Thực hiện khuyến nghị của Cục An toàn thông tin tại Công văn số 1559/CATTT-NCSC ngày 13/10/2022 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022, cụ thể như sau:
 
       1. Kiểm tra, rà soát, xác định máy chủ, thiết bị sử dụng đệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật trên để có phương án xử lý, khắc phục. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời cho các lỗ hổng bảo mật để tránh nguy cơ bị tấn công (Hướng dẫn chi tiết trong Phụ lục đính kèm).
 
      2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.
 
       Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp, triển khai thực hiện./.
 
File đính kèm:
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công