Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2023

Ngày đăng: 22/05/2023, 08:40

        Ngày 09/5/2023, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 5 với 38 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng sau:
 
        - Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-24955 trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
 
       Trong tháng 01 vừa qua, đã có hai lỗ hổng bảo mật được công bố với mã là CVE-2023-21744, CVE-2023-21742 liên quan đến Microsoft SharePoint Server, những lỗ hổng này cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, đã được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cảnh báo trong Văn bản số 50/CATTT-NCSC ngày 11/01/2023 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2023 (nội dung này Sở TT&TT đã ban hành Công văn số 65/STTTT-CNTT ngày 13/01/2023 gửi cho các đơn vị để tự kiểm tra, rà soát). Qua đó cho thấy, Microsoft SharePoint Server đã và đang là mục tiêu nhắm đến của nhiều đối tượng tấn công mạng nhằm thực hiện các hành động trái phép. Chính vì vậy, các cơ quan, tổ chức cần đặc biệt quan tâm và có phương án khắc phục, xử lý kịp thời nếu bị ảnh hưởng.
 
       - 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-29336, CVE-2023-24902 trong Win32k cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.
 
        - Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-29325 trong Windows OLE cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Lỗ hổng này đã được công bố rộng rãi trên Internet.
 
        - Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-24941 trong Windows Network File System cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
 
        - Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-24932 trong Secure Boot cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật (Bypass). Lỗ hổng này đã được công bố rộng rãi trên Internet.
 
        - Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-29344 trong Microsoft Office cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
 
        - Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-24953 trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công