Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19

Ngày đăng: 04/11/2021, 07:52

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1642/UBND-KTTH về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.
Sản xuất cà phê xuất khẩu tại Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy
Sản xuất cà phê xuất khẩu tại Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc “lợi ích hài hòa-rủi ro chia sẻ” giữa Nhà nước và doanh nghiệp; triển khai các nội dung sau hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2020 và các chính sách, giải pháp về phòng-chống dịch Covid-19 với tinh thần hợp tác công tư chặt chẽ; rà soát, cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phục hồi kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; tiếp tục tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các hội, Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy hơn nữa tính chủ động, tự chủ, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số; đầu tư hơn nữa cho công nghệ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để biến thách thức thành cơ hội, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, mở rộng thị trường, tiến tới tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời, quan tâm đến việc “giữ chân” người lao động.
 
https://www.baogialai.com.vn/ 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công