LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN NGÀY 22/01/2023)

Ngày đăng: 20/01/2023, 14:59

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03
(Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
16/01
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công chức, người lao động Phòng họp BQL Chi đoàn chuẩn bị
08g30 Đi thăm, tặng quà và chúc tết Quý Mão 2023
Đ.c Thái-PTB; Đ.c Thảo, Hằng, Hùng, Nam, Quyết
Theo kế hoạch số 58/KH-BQLKKT ngày 30/12/2022
- Văn phòng chuẩn bị quà.
- Xe 81A 00391
09g00 Dâng hoa, dâng hương Đài Tưởng niệm tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Đ.c Thưởng-PTB; đ.c Vương, Thắng, Khánh, Linh và các lực lượng chức năng tại KKT cửa khẩu


Cửa khẩu Lệ Thanh - Văn phòng, VPĐD phối hợp với Công ty chuẩn bị điều kiện liên quan.
- Văn phòng Đại diện chủ động mời các lực lượng chức năng tại KKT cửa khẩu.
- Xe: 81A 00338
C 13g30 Hội nghị tổng kết công tác QP-QS năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đ.c Thái Chỉ huy trưởng Hội trường phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Xe: 81A 00391
15g00 Đi thăm, tặng quà và chúc tết Quý Mão 2023
Đoàn Đ.c Thưởng-PTB và các đ.c đi cùng (Vương, Khánh, Quyết)

Theo kế hoạch số 58/KH-BQLKKT ngày 30/12/2022
- Văn phòng chuẩn bị quà
- Xe 81A 00338
Thứ ba
17/01
S
Làm việc

Làm việcC 16g00 Gặp nhau cuối năm Trưởng ban Lãnh đạo Ban; toàn thể công chức, viên chức, người lao động BQL, Công ty PTHT. Phòng họp Ban Quản lý Văn phòng và Công ty chuẩn bị
Thứ tư
18/01
S
Làm việcC
Làm việcThứ năm
19/01
S 07g30 Dự Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đ.c Trưởng ban

Quảng trường Đại Đoàn Kết Xe: 81A - 00338
08g00 Dự Lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Lãnh đạo Ban và đ.c Hằng, Hùng, Ngọc, Vy Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Xe: 81A - 00338
C
Làm việcThứ sáu
20/01
S
Trực xử lý công việc Tết Nguyên Đán (01 ngày)
- Đ.c Thảo, Vy
- Đ.c Linh, Bảo, Lý, Biên
- Trụ sở Ban Quản lý
- Trạm kiểm soát liên hợp

C
Làm việcThứ bảy
21/01
S
Trực xử lý công việc Tết Nguyên Đán (01 ngày)
- Đ.c Trang, Hà
- Đ.c Khánh, Biên, Lý, Nương
- Trụ sở Ban Quản lý
- Trạm kiểm soát liên hợp

C

Chủ nhật
22/01
S
Trực xử lý công việc Tết Nguyên Đán (01 ngày)
- Đ.c Trình - TB; Trung
- Đ.c Thưởng-PTB; Biên, Tịch, Lý, Nương.
- Trụ sở Ban Quản lý
- Trạm kiểm soát liên hợp
Xe: 81A - 00338
C

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công