CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

Ngày đăng: 01/02/2019, 16:50

* Ngành, nghề hỗ trợ đầu tư:

- Sản xuất các sản phẩm từ cao su;
- Sản xuất vật liệu xây dựng không nung, gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt;
- Chế biến cà phê hòa tan và cà phê bột (nguyên liệu đầu vào được sản xuất theo quy trình UTZ, 4C và VietGAP);
- Chế biến sản phẩm hồ tiêu: tiêu hạt và tiêu bột (nguyên liệu đầu vào được sản xuất theo quy trình VietGAP);
- Sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản;
- Đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại;
- Đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao, đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp;
- Đầu tư xây dựng và khai thác các khu du lịch sinh thái với quy mô từ 20ha trở lên, các điểm du lịch văn hóa lịch sử;
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp.
* Chính sách hỗ trợ:
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí san lấp mặt bằng và rà phá bom mìn cho nhà đầu tư nhưng không quá 01 tỷ đồng/01 dự án.
- Đối với các dự án có quy mô đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên, nằm trong các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% kinh phí san lấp mặt bằng và rà phá bom mìn cho nhà đầu tư nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/01 dự án.
- Hỗ trợ 30% chi phí lập dự án đầu tư, chi phí lập báo cáo tác động môi trường, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/01 dự án.
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí 01 lần/1 năm cho mỗi doanh nghiệp có dự án trên địa bàn tỉnh tham gia triển lãm, chợ công nghệ trong nước và nước ngoài sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận cụ thể:
+ Hỗ trợ đến 30 triệu đồng cho doanh nghiệp tham gia triển lãm, chợ công nghệ ở trong nước;
+ Hỗ trợ đến 50 triệu đồng cho doanh nghiệp tham gia triển lãm, chợ công nghệ ở tại các nước thuộc khu vực châu Á;
+ Hỗ trợ đến 80 triệu đồng cho doanh nghiệp tham gia triển lãm, chợ công nghệ ở tại các nước ngoài khu vực châu Á./.

    Tra cứu thông tin

    Quy hoạch - Kế hoạch

    Dự án đầu tư – Mua sắm công