CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ LỆ THANH

Ngày đăng: 29/01/2017, 16:31

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
QUỐC TẾ LỆ THANH
I. Thông tin chung:
1. Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh:
1.1/ Vị trí: Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thuộc xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (thuộc khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia); giáp Camphuchia, cách thị xã Banlung tỉnh Ratanakiri 78km; cách Trung tâm thành phố Pleiku 70km; cách sân bay Pleiku 73km; cách cảng biển Quy Nhơn 235km; nằm trên Quốc lộ 19 và Quốc lộ 14C
1.2/ Tổng diện tích quy hoạch: 155,12 ha
- Tỷ lệ lấp đầy: 31,8%
2. Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh:
2.1/ Vị trí: Khu công nghiệp Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thuộc xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (thuộc khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào –Campuchia); giáp Camphuchia, cách thị xã Banlung tỉnh Ratanakiri 78km; cách Trung tâm thành phố Pleiku 70km; cách sân bay Pleiku 73km; cách cảng biển Quy Nhơn 235km; nằm trên Quốc lộ 19 và Quốc lộ 14C.
2.2/ Tổng diện tích: 210,10 ha; đang đầu tư cơ sở hạ tầng.
II. Chính sách ưu đãi đầu tư:
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
1.1/ Thuế suất ưu đãi
Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới được áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm.
1.2/ Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Miễn 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.
2. Ưu đãi thuế nhập khẩu
- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định (Áp dụng đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ).
- Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất đối với: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư.
3. Ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phi nông nghiệp
3.1/ Ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất
- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định thuê đất;
- Miễn tiền thuê đất mười một (11) năm.
Lưu ý: Trường hợp được miễn thuê đất mười lăm (15) năm đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (Danh mục được quy định Phụ lục I - Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ).
3.2/ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010).

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công