Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023

Ngày đăng: 11/01/2023, 09:32

      Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; chiều ngày 10/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2023. Hội nghị có sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Ban chấp hành công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân và đại diện Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.
 
 
 
 
 
Quang cảnh Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế - Ảnh: Duy Đa
 
Tại Hội nghị đã thảo luận Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tài chính của Ban Quản lý KKT và Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2022 và Báo cáo tài chính Công đoàn năm 2022; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế và Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022…
 
 
Bà Nguyễn Thụy Nhật Hà trình bày báo cáo công tác Thanh tra nhân dân trong năm
2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 - Ảnh: Duy Đa

 
Ông Nguyễn Đình Vương trình bày dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2023 - Ảnh: Duy Đa
 
 
Bà Bùi Thị Thoan trình bày dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty phát triển hạ tầng khu kinh tế năm 2023 - Ảnh: Duy Đa
 
Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến góp ý của công chức, viên chức, người lao động đối với hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các hoạt động của Ban chấp hành công đoàn trong năm qua, đồng thời bàn các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023.
 
 
 
 
Các ý kiến tham gia tại Hội nghị - Ảnh: Duy Đa
 
Trong năm 2022, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo Ban và toàn thể công chức, viên chức, người lao động; Ban Quản lý Khu kinh tế đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Để ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công chức, viên chức, người lao động trong năm qua; Đồng chí Nguyễn Như Trình, Trưởng Ban đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 09 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đã tặng giấy khen cho Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế và 18 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2022.
 
 
Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tặng giấy khen cho Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế - Ảnh: Duy Đa.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Trình, Trưởng Ban đã phát động thi đua năm 2023 và thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa công đoàn và chính quyền Ban.
 
 
Ông Nguyễn Như Trình - Trưởng Ban phát động thi đua năm 2023 - Ảnh: Duy Đa
 
Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu, không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng  nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 
Võ Vy

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công