Cảnh báo lỗ hổng bảo mật Spring4Shell

Ngày đăng: 07/04/2022, 14:06

Ngày 30/3/2022 vừa qua, mã khai thác của một lỗ hổng bảo mật (có tên gọi Spring4Shell) đã được công khai trên Internet trong khi lỗ hổng này còn chưa có mã lỗi quốc tế (CVE) đồng thời chưa có bản vá. Lỗ hổng này tồn tại trong Spring Core, một thành phần lõi trong bộ mã nguồn mở Spring Framework được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng hiện nay, ảnh hưởng đến ứng dụng sử dụng Spring Core với phiên bản JDK >=9.0, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa và kiểm soát hệ thống. - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công