LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN NGÀY 03/4/2022)

Ngày đăng: 28/03/2022, 09:14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13
(Từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/04/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
28/03
S

C

Thứ ba
29/03
S 08g00 Đi công tác Cửa khẩu Đ/c Khoa - PTB Văn phòng

C

Thứ tư
30/03
S 08g00 Dự họp Tiểu ban Xúc tiến đầu tư
Đ/c Khoa - PTB Hội trường 2/9 Phòng QLĐT
C

Thứ năm
31/03
S 09g00 Họp Chi ủy PBT Theo quy định Phòng họp BQL
C 15g00 Làm việc với Cty CS Chư Sê về tiến độ triển khai DA đầu tư và kinh doanh KC HT KCN Nam Pleiiku Đ/c Khoa - PTB Phòng QLĐT, Phòng QHHTTNMT Phòng họp BQL Phòng QLĐT., Phòng QHHTTNMT
Thứ sáu
01/04
S 08g00 Dự họp Sơ kết công tác Tháng 3/2021 UBND tỉnh Đ/c Khoa - PTB Trụ sở UBND tỉnh
C

Thứ bảy
02/04
S

C

Chủ nhật
03/04
S

C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công