Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

Ngày đăng: 04/03/2022, 15:51

       Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 21/2/2022 tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 như sau:
Mục đích và yêu cầu:
1.
Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.
2. Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
3. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.
4. Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được tổ chức đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm,  thiết thực và hiệu quả, mang tính văn hóa - giáo dục cao, đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thời gian tổ chức: Từ ngày 15/4 đến ngày 01/5/2022, trong đó tập trung cao điểm vào ngày 21/4/2022.
 
Thông tin chi tiết xem tại tài liệu đính kèm
Tài liệu đính kèm:
1. Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam - Click để xem chi tiết ;
2. Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thống về tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc - Click để xem chi tiết
3. Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công