Gia Lai triển khai Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh

Ngày đăng: 20/08/2021, 07:38

(GLO)- Chiều 19-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị toàn tỉnh triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 17 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Trần Dung


Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20-5-2021 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chương trình số 18-CTr/TU ngày 9-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10-8-2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh nêu rõ: Gia Lai tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo. Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, chủ động các phương án, kịch bản phù hợp với từng giai đoạn để kịp thời ứng phó với mọi tình huống. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng bình quân hàng năm 8,6% trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hàng năm 12,89%; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 10% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 0,8% trở lên; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 120 xã trở lên; diện tích rừng trồng mới 40.000 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,75%...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu kết luận hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Dung


Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu rõ: Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo. Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm quán triệt và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các cấp ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh khi bắt tay vào thực hiện các chỉ tiêu trong Chương trình hành động phải đặt việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân trước đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phát triển kinh tế phải gắn chặt văn hóa-xã hội. Chúng ta phải đặt văn hóa làm nền tảng tinh thần để phát triển toàn diện. Chú trọng triển khai 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ. Tiếp tục vận dụng đồng bộ cơ chế, chính sách về huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh thu hút đầu tư, đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Tập trung phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, căn cứ Chương trình hành động, các sở, ngành, địa phương cần tập trung xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong công tác hàng năm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tạo được sự chuyển biến rõ nét.
 
https://www.baogialai.com.vn/ 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công