Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 18/2021/NĐ-CP

Số văn bản 18/2021/NĐ-CP
Trích Yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Ngày Ban Hành 11/03/2021
Ngày Hiệu Lực 25/04/2021
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Nghị định
Người Ký Nguyễn Xuân Phúc
File đính kèm   18.signed.pdf
  18PL.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công