Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 43/KH-BQLKKT

Số văn bản 43/KH-BQLKKT
Trích Yếu Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Ngày Ban Hành 07/09/2023
Ngày Hiệu Lực 07/09/2023
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Kế hoạch
Người Ký Nguyễn Xuân Thưởng
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công