Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 42/KH-BQLKKT

Số văn bản 42/KH-BQLKKT
Trích Yếu Thực hiện cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công chức, viên chức, ngƣời lao động của Ban Quản lý Khu kinh tế và lao động tại các công ty, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 20/10/2023
Ngày Ban Hành 05/09/2023
Ngày Hiệu Lực 05/09/2023
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Kế hoạch
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công