Kết luận của Trưởng Thông báo Ban Quản lý Khu kinh tế tại buổi hội ý ngày 25 tháng 10 năm 2022

Ngày đăng: 26/10/2022, 14:09

       Vào lúc 10h30 phút ngày 25/10/2022, đồng chí Nguyễn Như Trình, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì buổi hội ý, trao đổi một số nội dung liên quan đến dự án Hồ tiêu ngũ sắc của Công ty TNHH Hồ tiêu ngũ sắc. Sau khi nghe trình bày của Phòng Quản lý đầu tư (Đ/c Thảo, Đ/c Mai), Phòng Quy hoạch, hạ tầng, tài nguyên và môi trường (Đ/c Nam, Đ/c Ngọc) và ý kiến của Đ/c Nguyễn Xuân Thưởng - Phó Trưởng Ban, Đ/c Trần Quang Thái - Phó Trưởng Ban, Đ/c Trưởng ban kết luận như sau: Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công