Thông tin về cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023

Ngày đăng: 12/12/2022, 10:44

       Ngày 09/12/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Công văn số 1364/SKHCN-QLCV&SHTT của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thông về cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023. Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các phòng, đơn vị một số nội dung sau:

       Cuộc thi “Sáng kiến Khoa học” nhằm tạo sân chơi cho những người trẻ yêu khoa học - công nghệ, hướng tới các nhà khoa học trẻ chuyên hoặc không chuyên với các giải pháp và sản phẩm có giá trị ứng dụng trong cuộc sống ở các lĩnh vực như: Y Sinh, hoá sinh; Công nghệ; Nông nghiệp; Môi trường; Vật liệu mới. Đặc biệt, năm 2023 có thêm hạng mục tìm kiếm giải pháp giải quyết các vấn đề trong cuộc sống miền núi, vùng sâu, vùng xa.

        - Đối tượng dự thi: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân có độ tuổi dưới 40 ở mọi ngành nghề, là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

        - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/12/2022 đến ngày 02/03/2023.

        - Cơ cấu giải thưởng: Tổng giải thưởng lên đến 300 triệu đồng cùng lợi ích truyền thông trên VnExpress. Ngoài ra, các cá nhân, nhóm cá nhân được giải sẽ được kết nối tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

          Đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện:

         1. Văn phòng thực hiện đăng tải đầy đủ các thông tin có liên quan đến Cuộc thi lên Trang Thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế.

         2. Các phòng, đơn vị, đoàn thể thông tin đến công chức, viên chức, người lao động biết, dự thi cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023.

          3. Phòng Quản lý Doanh nghiệp thông tin đến các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh về Cuộc thi.
(Thông tin về thể lệ, giải thưởng Cuộc thi xem tại Công văn số 198/VNE ngày 02/12/2022 của Báo VnExpress - Bộ Khoa học và Công nghệ kèm theo)./.
 
File đính kèm
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công