Từ ngày 05/9 áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên mới trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 22/02/2021, 08:47

Theo đó, bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau gồm: Khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm từ rừng tự nhiên, nước thiên nhiên.

Mức giá quy định đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên là mức giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên theo quy định hiện hành. Không có giá trị thanh toán đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ rừng tự nhiên.

Việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá đối với các sản phẩm từ rừng tự nhiên thực hiện theo quy định hiện hành về xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, nhưng không được thấp hơn giá tối thiểu của từng loại lâm sản rừng tự nhiên quy định theo quyết định này.

Các loại gỗ tịch thu do vi phạm pháp luật: Phải thực hiện xác định giá khởi điểm theo quy định hiện hành.

Khi có giá cả biến động từ 20% trở lên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan xây dựng phương án giá tính thuế tài nguyên trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh. Quyết định 27/2017/QĐ-UBND tải 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công