Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 352/STTTT-CNTT

Số văn bản 352/STTTT-CNTT
Trích Yếu V/v đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày Ban Hành 24/03/2020
Ngày Hiệu Lực 24/03/2020
Cơ quan ban hành Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Nguyễn Ngọc Hùng
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công