Lịch công tác Tuần 18 (từ ngày 01/5/2023 - 07/5/2023)

Ngày đăng: 05/05/2023, 08:53

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18
(Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 07/05/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
01/05
S
Trực Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2023 (cả ngày)
- Đ.c Thái-PTB, Hải
- Đ.c Khánh
- Trực tại trụ sở BQLKKT
- Trực tại Cửa khẩu

C

Thứ ba
02/05
S
Trực Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2023 (cả ngày)

- Đ.c Hùng, Đăng
- Đ.c Linh
- Trực tại trụ sở BQLKKT
- Trực tại Cửa khẩu

C

Thứ tư
03/05
S
Trực Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2023 (cả ngày)

- Đ.c Nam, Đa
- Đ.c Tịch
- Trực tại trụ sở BQLKKT
- Trực tại Cửa khẩu


C

Thứ năm
04/05
S

C

Thứ sáu
05/05
S 06g15 Tham gia Diễn tập KVPT tỉnh Gia lai năm 2023 (Diễn tập thử,01 ngày)
Đ/c Trình, Thái, Vương Trụ sở Bộ CHQS tỉnh Xe 81A 00338
08g00 Họp giao ban tháng 4 Đ/c Thưởng PTB Lãnh đạo Ban, Công chức BQL, Lãnh đạo Công ty PTHT

Phòng họp Ban Quản lý
C 14g00 Họp Chi bộ Đ/c Thưởng - Phó Bí thư Đảng viên Phòng họp Ban Quản lý
Thứ bảy
06/05
S

C

Chủ nhật
07/05
S

C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công