DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐANG XÂY DỰNG TẠI KCN TRÀ ĐA (Ước tháng 9 năm 2022)

Ngày đăng: 10/01/2022, 15:49

STT Tên nhà đầu tư Tên dự án đăng ký Ngày cấp Vốn đầu tư đăng ký (trđ) Vốn đầu tư thực hiện (trđ) Diện tích (m2) Ghi chú 
1 Công ty TNHH MTV Bảo Hoàng Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội đia 8/12/2015 46,930 2,000 9,507  
2 Xí nghiệp tư doanh Hiệp Lợi   Nhà máy chế biến đá granite, đá bazan 26/7/2010 30,000 12,000 46,828  
3 Công ty TNHH Hoàng Nhi Chế biến đá Granite, Bazan xuất khẩu   13/9/2011 12,224 0 9,000  
4 Công ty TNHH Đầu tư Khánh Tâm Chế biến viên nén mùn cưa  24/01/2014 18,550 3,449 22,000  
5 Công ty TNHH MTV Hiệp Hằng Gia Lai  Nhà máy cơ khí chế tạo khuôn mẫu công nghệ cao CNC và chế tạo các sản phẩm cơ khí từ nhôm, gang, sắt. 17/11/2016 26,510 19,000 20,370  
6 Công ty  TNHH MTV Hiệp Lợi Stone  Nhà máy chế biến đá Bazan, đá Granite 1/6/2017 20,451 1,100 42,382  
7 Công ty TNHH Nhất Hưng Gia Lai  Chế biến gỗ cao su 29/5/2017 54,823 41,798 33,000  
8 Công ty Cổ phần Chiến Thắng Liên hợp nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông đúc sẵn và gạch không nung 25/7/2017 103,498 87,973 43,800  
9 Công ty TNHH Hồ tiêu ngũ sắc Nhà máy hồ tiêu ngũ sắc 5/9/2018 19,518 1,119 9,400  
10 Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Anh Gia Lai Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng 5/9/2018 63,139 44,717 31,000  
11 Công ty TNHH Tân Gia Băng Nhà máy sản xuất Giấy  21/8/2019 20,800        17,280   13,324  
12 Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai  Nhà máy chế biến Dược liệu Dona Pharm 6/11/2019 96,000        77,000   10,056  
13 Công ty Cổ phần tơ tằm Lụa Việt Gia Lai Nhà máy sản xuất sợi tơ tằm 21/01/2020 32,210        22,286   9,532  
14 Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai Nhà máy chế biến gỗ và sản xuất gạch không nung 28/9/2020 86,560        16,000   28,600  
15 Công ty Divafrut  S.A Nhà máy chế biến trái cây Quicornac 17/12/2020 191,880      191,880   32,985 Tăng vốn
16 Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thăng Long  Nhà máy sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng 29/1/2021 68,000          7,631   22,115  
17 Công ty TNHH SX – XNK Nhật Anh Gia Lai Nhà máy sản xuất viên nén và dăm gỗ xuất khẩu Nhật Anh Gia Lai 20/4/2021 83,500          1,878   24,552  
18 Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Nhà máy công nghệ cao sản xuất và chế biến cà phê - hồ tiêu. 17/6/2021 210,000      165,000   69,477  
19 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Thịnh Hoàng Nhà máy sản xuất vật liệu Phúc Thịnh Hoàng 28/12/2021 119,118        22,957   69,477  

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công