LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 (Từ ngày 27/02/2023 - 05/03/2023)

Ngày đăng: 03/03/2023, 09:27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
(Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
27/02
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Công chức, viên chức, người lao động Phòng họp Ban Quản lý BCH Chi đoàn chuẩn bị
C

Thứ ba
28/02
S 08g00 Dự Hội nghị hướng dẫn, phổ biến Bộ đơn giá xây đựng công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đ.c Thưởng - PTB; Đại diện phòng Quy hoạch
Khách sạn Pleiku, 03 Nguyễn Tất Thành.
Xe 81A 00391
08g30 Tham dự Hội nghị Trực tuyến lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Đại diện Phòng Quy hoạch Trụ sở Kho bạc Nhà nước Gia Lai Phòng Quy hoạch chuẩn bị
08g00 Họp BCH Công đoàn phân công nhiệm vụ, triển khai nhiệm vụ BCH Công đoàn Chủ tịch Công đoàn Các Đ/c BCH công đoàn Phòng họp Ban Quản lý BCH công đoàn
C 14g00 Dự Hội nghị phối hợp triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Ngành Xây dựng năm 2023
Đ/c Thái, PTB+01 đại diện PQH Khách sạn Pleiku, số 03 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku.
Xe 81A 00391
Thứ tư
01/03
S 08g00 Làm việc UBND huyện Đức Cơ về QHCXD KKT CK QT Lệ Thanh Đ/c Thái-PTB Lãnh đạo Công ty PTHTKKT , phòng QHHTTNMT UBND huyện Đức Cơ Xe 81A 00338
C 13g00 Tham dự buổi giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03-3/2023), 02 buổi chiều thứ 4 và ngày thứ 5.
Đ.c Thưởng-PTB; và Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Xe 81A 00391
Thứ năm
02/03
S 08g00 Họp giao ban tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2023
Trưởng ban Lãnh đạo Ban; Lãnh đạo các phòng, đơn vị và công chức Ban Quản lý. Phòng họp Ban Quản lý Văn phòng chuẩn bị
C
Các tổ Đảng họp14g00 Họp trực tuyến nghe tiến độ thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước (từ năm 2012 đến nay)
Đ.c Thái - PTB Hội trường tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh
Xe 81A 00338
Thứ sáu
03/03
S 07g00 Tổ chức đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Phú Yên
Lãnh đạo Ban và các đ.c Có trong danh sách Tỉnh Phú Yên Công đoàn phối hợp với Văn phòng, Công ty chuẩn bị
C

Thứ bảy
04/03
S 08g00 Đi cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê.
Trưởng ban; Đại diện Phòng Quản lý Đầu tư và Phòng Quy hoạch. Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê.
- Xe 81A 00338
- Phòng Quản lý Đầu tư và Phòng Quy hoạch chuẩn bị nội dung liên quan.
08g00 Giấy mời tham dự Hội chợ việc làm tỉnh Gia Lai năm 2023
Đ.c Thái - PTB Quảng Trường Đại đoàn kết Xe 81A 00391
C

Chủ nhật
05/03
S

C

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công