LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 (TỪ NGÀY 23/01/2023 ĐẾN NGÀY 29/01/2023)

Ngày đăng: 20/01/2023, 15:59

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04
(Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
23/01
S
Trực xử lý công việc Tết Nguyên Đán (01 ngày)
- Đ.c Thái - PTB, Hùng
- Đ.c Lý, Bảo, Nương
- Trụ sở Ban Quản lý
- Trạm kiểm soát liên hợp
Xe: 81A 00391
C

Thứ ba
24/01
S
Trực xử lý công việc Tết Nguyên Đán (01 ngày)
- Đ.c Hằng, Nhân
- Đ.c Lý, Bảo, Nương
- Trụ sở Ban Quản lý
- Trạm kiểm soát liên hợp

C

Thứ tư
25/01
S
Trực xử lý công việc Tết Nguyên Đán (01 ngày)
- Đ.c Vương, Ngọc
- Đ.c Bảo, Biên, Nương
- Trụ sở Ban Quản lý
- Trạm kiểm soát liên hợp

C

Thứ năm
26/01
S
Trực xử lý công việc Tết Nguyên Đán (01 ngày)
- Đ.c Đa, Mai
- Đ.c Biên, Bảo, Nương
- Trụ sở Ban Quản lý
- Trạm kiểm soát liên hợp

C

Thứ sáu
27/01
S 07g30 Gặp mặt đầu năm 2023 Trưởng ban Toàn thể công chức, người lao động Ban Quản lý và Lãnh đạo Công ty phát triển hạ tầng khu kinh tế.
Phòng họp Ban Quản lý Văn phòng chuẩn bị
C
Làm việcThứ bảy
28/01
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn.
C
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn.Chủ nhật
29/01
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn.C
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công