LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (TỪ NGÀY 21/3/2022 ĐẾN NGÀY 27/03/2022)

Ngày đăng: 21/03/2022, 08:34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
(Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
21/03
S 08g00 Hội ý Lãnh đạo Đ/c Khoa - PBT, PTB LĐ Ban, Cấp ủy, Trưởng Phó Phòng và Tương đương Phòng họp BQL Văn Phòng
C

Thứ ba
22/03
S

C

Thứ tư
23/03
S

C

Thứ năm
24/03
S

C

Thứ sáu
25/03
S

C

Thứ bảy
26/03
S
Văn phòng trực xử lý công việc 02 ngày nghỉ cuối tuần.C

Chủ nhật
27/03
S

C


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công