Cấp độ dịch tại Gia Lai: Toàn tỉnh mức nguy cơ trung bình, có 3 xã thuộc mức nguy cơ rất cao

Ngày đăng: 29/11/2021, 19:45

(GLO)- Ngày 29-11, UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 17/TB-UBND về cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (cập nhật đến ngày 29-11-2021).


Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực liên quan tới dịch Covid-19 tại làng Têng 2 (xã Tân Sơn, TP. cPleiku). Ảnh: Bá Bính
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực liên quan tới dịch Covid-19 tại làng Tiêng 2 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính


Theo đó, xác định cấp độ dịch toàn tỉnh: cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình). Cấp huyện: Có 11/17 huyện, thị xã: cấp độ 1 (mức bình thường mới), gồm: thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa; các huyện: Chư Prông, Chư Pưh, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro, Mang Yang, Đức Cơ, Đak Pơ, Kbang. Có 5/17 huyện: cấp độ 2, gồm: TP. Pleiku, các huyện: Ia Grai, Phú Thiện, Chư Păh, Chư Sê. Có 1/17 huyện: cấp độ 3 (mức nguy cơ cao): huyện Đak Đoa.

Cấp xã, phường, thị trấn: Có 193/220 xã, phường, thị trấn: cấp độ 1. Có 20/220 xã, phường, thị trấn: cấp độ 2, gồm: các xã Glar, Hneng, Nam Yang, Kon Gang (huyện Đak Đoa); xã Ia Piar, Ia Ake (huyện Phú Thiện); xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh); xã Chư Gu (huyện Krông Pa); xã Ia O, Ia Tô (huyện la Grai); xã La Bang (huyện Chư Prông); các xã Hbông, Ia Hlốp, Ia Tiêm (huyện Chư Sê); các phường: Thắng Lợi, Chi Lăng, Hội Phú, Thống Nhất, Yên Đổ, xã Chư Á (TP. Pleiku). Có 4/220 xã, phường, thị trấn: cấp độ 3, gồm: phường Trà Bá, xã Biển Hồ, Tân Sơn (TP. Pleiku); xã Ia Dêr (huyện la Grai). Có 3/220 xã, phường, thị trấn: cấp độ 4 (mức nguy cơ rất cao): xã Hà Bầu, Đak Krong (huyện Đak Đoa) và xã Ia Pal (huyện Chư Sê).
 

Phụ lục bảng đánh giá mức độ nguy cơ phòng-chống dịch Covid-19

https://www.baogialai.com.vn/ 
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công