Gia Lai có 18 dự án đầu tư vào khu vực Tam giác phát triển

Ngày đăng: 01/02/2019, 16:50

(GLO)- Tất cả 18 dự án đều được đầu tư tại các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, với tổng số vốn đăng ký trên 1 tỷ USD (bình quân 56,67 triệu USD/dự án); chiếm 16,67% tổng số dự án và 21,54% số vốn đăng ký của Việt Nam tại khu vực Tam giác phát triển.

Đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện trên 601,32 triệu USD, đạt 58,95%; trong đó tại 4 tỉnh của Lào có 9 dự án với tổng số vốn đăng ký 535,37 triệu USD, đã thực hiện 354,17 triệu USD, đạt 66,15% và tại 4 tỉnh của Campuchia có 9 dự án với tổng số vốn đăng ký 484,67 triệu USD, đã thực hiện 247,15 triệu USD, đạt 50,99%.

Ngoài ra, trong năm 2015, tỉnh Gia Lai được cân đối 3,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư 5 dự án giao thông, 2 dự án giáo dục tại các xã biên giới thuộc 3 huyện: Đức Cơ, Ia Grai và Chư Prông.

Theo GLO.

    Tra cứu thông tin

    Quy hoạch - Kế hoạch

    Dự án đầu tư – Mua sắm công