Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Công trình Lắp đặt cụm pano tuyên truyền quảng bá các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 09/11, 00:00

405/QĐ-SVHTTDL - 09/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Công trình Lắp đặt cụm pano tuyên truyền quảng bá các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 

File đính kèm

    405qd.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công