Quyết định Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng: 12/11, 00:00

422/QĐ-SVHTTDL - 12/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015-2020

 

File đính kèm

    422qdpl.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công