Quyết định PDDT tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020

Ngày đăng: 03/11, 00:00

392/QĐ-SVHTTDL - 03/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Quyết định PDDT tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020 

 

File đính kèm

    392qd.signed.signed.pdf
    392qdpl.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công