Lĩnh vực ưu tiên ở khu công nghiêp Trà Đa

Ngày đăng: 01/02/2019, 16:50

Lĩnh vực được ưu tiên khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp:

- Nhóm ngành công nghiệp chế biến lâm sản, nông sản thực phẩm.
- Nhóm ngành công nghiệp vật liệu xây dựng.
- Nhóm ngành chế tạo, lắp ráp cơ khí điện tử.
- Nhóm ngành sản xuất, gia công hàng tiêu dùng.
- Một số ngành công nghiệp và dịch vụ khác chưa có trong 4 ngành trên, nếu được nhà nước khuyến khích đầu tư và xét thấy phù hợp cũng được khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp.

    Tra cứu thông tin

    Quy hoạch - Kế hoạch

    Dự án đầu tư – Mua sắm công