CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU KINH TẾ
Hội nghị tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc đối với người lao động, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa Hội nghị tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc đối với người lao động, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa

Ngày đăng: 08/12/2021, 08:32

​      Sáng ngày 07/12/2021, tại Hội trường Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế, đường số 2 Khu Công nghiệp Trà Đa, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại...