Lịch công tác Tuần 19 (từ ngày 08/5/2023 - 14/5/2023)

Ngày đăng: 12/05/2023, 08:57

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19
(Từ ngày 08/05/2023 đến ngày 14/05/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
08/05
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công chức, người lao động Phòng họp Ban Quản lý BCH Chi đoàn chuẩn bị
C 14g00 Họp Hội đồng xét nâng lương trước hạn đối với công chức.
Chủ tịch Hội đồng Thành viên Hội đồng: Lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng và tương đương, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn; Đ.c Trung, Chuyên viên văn phòng - Thư ký
Phòng họp Ban Quản lý Văn phòng chuẩn bị
14g30 Hội ý Lãnh đạo Ban về công tác tổ chức, cán bộ
Trưởng ban Lãnh đạo ban Phòng làm việc Trưởng ban Văn phòng chuẩn bị tài liệu gửi trước cho LĐ Ban
Thứ ba
09/05
S 07g00 Đoàn Kiểm tra tình hình đầu tư và hoạt động của các dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Từ ngày 09-11/5/2023).
Đ/c Thưởng - PTB, các thành viên trong Đoàn Kiểm tra Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Xe 81A-00338
08g00 Đoàn Kiểm tra tình hình đầu tư và hoạt động của các dự án tại Khu công nghiệp Trà đa (Từ ngày 09-11/5/2023).

Đ/c Thái - PTB, các thành viên trong Đoàn Kiểm tra
Khu công nghiệp Trà Đa Xe 81A-00391
C
Làm việcThứ tư
10/05
S
Làm việcC
Làm việcThứ năm
11/05
S
Làm việcC 14g00 Cùng với Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc tại Nhà máy chế biến trái cây Quicornac - Công ty Divafrut S.A
Đ.c Trưởng ban Khu công nghiệp Trà Đa Xe 81A-00338
14g30 Dự kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/2053-13/5/2023)
Đ.c Thái - PTB Hội Trường lớn Công an tỉnh - Văn phòng đặt hoa gửi chúc mừng
- Xe 81A-00391
Thứ sáu
12/05
S 09g30 Họp cán bộ chủ chốt về việc hợp nhất, sáp nhập các phòng chuyên môn nghiệp vụ theo Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Trưởng ban Lãnh đạo Ban; Chi ủy; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị; Trưởng các đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn) Phòng họp Ban Quản lý Văn phòng chuẩn bị
C 14g00 Tham dự Hội nghị về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bộ Trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn Trưởng ban Hội trường tầng 3, UBND tỉnh Xe 81A-00338
Thứ bảy
13/05
S
Văn phòng, văn thư xử lý công văn thứ 7 và chủ nhật.
C

Chủ nhật
14/05
S

C


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công