Lịch công tác Tuần 16 (từ ngày 17/4/2023 - 23/4/2023)

Ngày đăng: 21/04/2023, 08:40

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16
(Từ ngày 17/04/2023 đến ngày 23/04/2023)

Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
17/04
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công chức, người lao động Phòng họp Ban Quản lý BCH Chi đoàn chuẩn bị
07g00 Tập huấn, bồi dưỡng diễn tập KVPT tỉnh (cả ngày) Quân Khu 5 Đc Trình - TB, Đc Thái - PTB, Đc Vương - VP Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Xe 81A-00338
C 13g30 Làm việc với LĐ Công ty Meiwa (Nhật)
Đ/c Thưởng-PTB; đại diện LĐ các phòng chuyên môn+VP phòng họp Ban Quản lý
Thứ ba
18/04
S 08g00 Hội ý Ban Lãnh đạo về việc rà soát các dự án tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế.
Trưởng ban Lãnh đạo Ban; Lãnh đạo Văn phòng; Lãnh đạo phòng CM và Công chức các phòng chuyên môn; Đại diện lãnh đạo Công ty.
Phòng họp Ban Quản lý
C
Làm việc
Thứ tư
19/04
S 08g00 Phiên họp thứ tư BCĐCCHC của Chính phủ Chủ tịch UBND tỉnh Đ.c Thái - PTB, Văn phòng Hội trường tầng 3 UBND tỉnh Xe 81A-00391


C 13g30 Công tác cửa khẩu Đ/c Thưởng PTB Đ/c Thái PTB, phòng QHHTTNMT Cửa khẩu Công ty PTHTKKT
Xe 81A - 00391
Thứ năm
20/04
S 08g00 Tập huấn xử lý văn bản trên hệ thống điều hành và sử dụng chữ ký số đối với Công ty PTHT KKT.
Văn phòng (CNTT, Văn thư) Viên chức và người lao động của CTy PTHT đã được cấp tài khoản quản lý văn bản điều hành.
Phòng họp Cty PTHT KKT Văn phòng chuẩn bị
07g50 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030
Văn phòng Chính phủ Đ.c Trưởng ban Hội trường tầng 3, UBND tỉnh Xe 81A-00338
C
Làm việcThứ sáu
21/04
S 08g00 Dự kiến tham dự Hội nghị tập huấn công tác dân vận cấp tỉnh năm 2023.
Ban Dân vận tỉnh ủy Đ.c Thưởng - PTB Khách sạn Tre Xanh Plaza Xe 81A-00391
08g00 Hướng dẫn Trực tuyến về việc cập nhật cơ sở dữ liệu công chức, viên chức Văn phòng Công chức và hợp đồng 68/2000/NĐ-CP; Đ.c Thắng, Quyết. phần mềm trực tuyến Google Meet
C 14g00 Làm việc với đơn vị thi công Đ.c Trình - TB Lãnh đạo Ban, Công ty PTHT, Đơn vị thi công; Đại diện phòng Quy hoạch.
Phòng họp Ban Quản lý Công ty chuẩn bị và mời đơn vị thi công.
Thứ bảy
22/04
S 7g15 Dự khai mạc giải Cờ tướng chào mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế
Đc Thái - PTB Hội trường nhà D Công an tỉnh, 07 Lý Thái Tổ Xe 81A-00391
08g00 Dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các Nhà đầu tư nước ngoài
Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban Phòng họp 3A, UBND tỉnh Xe 81A-00338
C

Chủ nhật
23/04
S

C 16g00 Dự Bế mạc giải Cờ tướng chào mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế
Đc Thái - PTB Hội trường nhà D Công an tỉnh
07 Lý Thái Tổ
Xe 81A-00391

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công