Lịch công tác Tuần 14 (từ ngày 03/4/2023 - 09/4/2023)

Ngày đăng: 07/04/2023, 09:12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14
(Từ ngày 03/04/2023 đến ngày 09/04/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
03/04
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Công chức, người lao động Phòng họp Ban Quản lý BCH Chi đoàn chuẩn bị
08g00 Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (1 ngày, chiều bắt đầu 14g00)
Trưởng ban Hội trường tầng 2, UBND tỉnh
Xe 81A-00338
C
Làm việcThứ ba
04/04
S 08g00 Họp chi uỷ BT Cấp uỷ Phòng họp TB Nam chuẩn bị nôi dung
C 14g00 Họp chi bộ BT Tất cả đảng viên Phòng họp Ban Quản lý Nam chuẩn bị nội dung
Thứ tư
05/04
S 07g50 Dự HN lần thứ 11 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng), cả ngày. TTTU Trưởng ban HT họp BCHĐB tỉnh- Khu B, trụ sở TU Xe 81A-00338
08g00 Họp thống nhất ý kiến về nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung liên quan đất quốc phòng, công trình quốc phòng và các khu vực địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng
Đ/c Lãnh đạo ban Công ty PTHT, Phòng Quy hoạch. Đại diện các đơn vị liên quan (giấy mời) Phòng họp Ban Quản lý Công ty PTHT chuẩn bị hồ sơ
C
Làm việcThứ năm
06/04
S 07g30 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023
UBND tỉnh Trưởng ban Tầng 3, HT UBND tỉnh Xe 81A-00338
08g30 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành một số hạng mục của dự án “Cụm nhà máy chế biến dược liệu, thực phẩm Trường Sinh”

Đ.c Thái - PTB; đại diện các phòng chuyên môn, Cty PTHT. Tại Lô B1, B2, B3, Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, Tp
Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Xe 81A-00391
C 14g00 Họp giao ban quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2023 Trưởng ban Lãnh đạo ban, công chức,viên chức các phòng, đơn vị Phòng họp BQL Văn phòng phối hợp với các phòng chuẩn bị
Thứ sáu
07/04
S
Dự kiến dự kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - 1 ngày

Trưởng ban Hội trường 2/9 Xe 81A-00338
C
Làm việcThứ bảy
08/04
S
Văn phòng, văn thư xử lý công văn.
C
Văn phòng, văn thư xử lý công văn.Chủ nhật
09/04
S
Văn phòng, văn thư xử lý công văn.C
Văn phòng, văn thư xử lý công văn.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công