LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (TỪ NGÀY 03/10/2022 ĐẾN NGÀY 09/10/2022)

Ngày đăng: 05/10/2022, 13:54

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40
(Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
03/10
S

C 14g00 Dự họp về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 Sở tài chính Đ/c Thái - PTB Phòng họp Sở Tài chính phòng QHHTTNMT
Xe 81A 00391
Thứ ba
04/10
S

C 14g00 Dự họp nghe báo cáo vướng mắc các dự án đầu tư có thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
Đ.c Thưởng - PTB Phòng họp số 4A, tầng 4, UBND tỉnh
- Phòng QHHTTNMT
- Xe 81A 00391
Thứ tư
05/10
S
Lắp đặt phòng họp trực tuyến (3 ngày từ ngày 05/10 - 07/10/2022)
Đào Duy Đa Phòng họp trực tuyến
C 13g30 Hội nghị sơ kết đánh giá nhiệm vụ công tác 9 tháng; triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022 UBND huyện Đức Cơ Đ/c Khánh VPĐD điểm cầu IaDom
13g45 Tham dự Hội thảo về thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo (ĐMST) cấp địa phương
Đ/c Thái-PTB Hội trường A, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. - Xe 81A 00391
17g00 Dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Chi nhánh Công ty thương phẩm ATLANTIC Việt Nam tại tỉnh Gia Lai
Đ/c Trưởng Ban Lô H3 - KCN Trà Đa mở rộng Xe 81A 00338
Thứ năm
06/10
S 08g00 Tham dự Hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp, hợp tác xã và các địa phương năm 2022
Trưởng Ban Hội trường tầng 3, UBND tỉnh
- Văn phòng in tài liệu
- Xe 81A 00338
C 14g00 Họp chi bộ Bí thư Đảng viên Phòng họp BQLKKT
Thứ sáu
07/10
S 08g00 Tham dự hội nghị báo cáo viên quý III năm 2022
Đ.c Thưởng - Phó bí thư Hội trường Đảng ủy khối Xe 81A 00391
C 14g00 Dự kiến làm việc với Lãnh đạo Sở Nội vụ Trưởng ban - GĐ Sở Nội vụ Lãnh đạo ban, Văn phòng, Công ty PTHTKKT Sở Nội vụ Văn phòng chuẩn bị nội dung, tham mưu đăng ký làm việc
Thứ bảy
08/10
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công việc
C

Chủ nhật
09/10
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công việcC

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công