LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (TỪ NGÀY 19/9/2022 ĐẾN NGÀY 25/9/2022)

Ngày đăng: 19/09/2022, 08:34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38
(Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
19/09
S 08g00 Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ Thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (02 ngày 19-20/9/2022)


Lãnh đạo ban; Văn phòng; Lãnh đạo các phòng chuyên môn Phòng họp Ban Quản lý Văn phòng chủ trì phối hợp các phòng chuẩn bị báo cáo và hồ sơ theo yêu cầu.
C 14g00 Tham dự kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Trưởng ban Hội trường 2/9 Xe 81A 00338
Thứ ba
20/09
S 08g00 Làm việc với Công ty Ngọc Anh về việc thực hiện dự án và thông báo quy định hoàn trả tiền ký quỹ ĐC Thưởng PTB Lãnh đạo Ban, Thảo, Mai, Phòng QHHTMT Tại Phòng họp Đầu tư Phòng QHHT, ĐT chuẩn bị các nội dung liên quan
C 14g00 làm việc với Công ty Tân Gia Băng vv thực hiện dự án và thông báo quy định hoàn trả tiền ký quỹ
ĐC Thưởng PTB Lãnh đạo Ban, Thảo, Mai, Phòng QHHTMT Tại Phòng họp dầu tư Phòng QHHT, ĐT chuẩn bị các nội dung liên quan
Thứ tư
21/09
S

C 14g00 Làm việc với Công ty Nhất Hưng về việc thực hiện dự án và thông báo quy định hoàn trả tiền ký quỹ ĐC Thưởng PTB Lãnh đạo Ban, Thảo, Mai, Phòng QHHTM Phòng họp BQL Phòng QHHT, ĐT chuẩn bị các nội dung liên quan
Thứ năm
22/09
S 08g00 Làm việc với Công ty Bê tông chiến thắng về việc thực hiện dự án và thông báo quy định hoàn trả tiền ký quỹ
ĐC Thái PTB Lãnh đạo Ban, Thảo, Mai, Phòng QHHTM Phòng họp BQL Phòng QHHT, ĐT chuẩn bị các nội dung liên quan
C 14g00 Làm việc với Công ty Tân Gia Băng vv thực hiện dự án và thông báo quy định hoàn trả tiền ký quỹ Đ/c Thưởng- P trưởng Ban Lãnh đạo các phòng chuyên môn Phòng họp Ban Quản lý Các phòng chuyên môn liên quan
Thứ sáu
23/09
S
Làm việc
Làm việcC
Làm việc
Làm việcThứ bảy
24/09
S
VP phân công trực cơ quan
VP phân công trực cơ quanC

Chủ nhật
25/09
S
VP phân công trực cơ quan
VP phân công trực cơ quanC


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công