LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 20/03/2023 - 26/03/2023)

Ngày đăng: 24/03/2023, 08:26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
(Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
20/03
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công chức, viên chức, người lao động
Phòng họp Ban Quản lý BCH Chi đoàn chuẩn bị
C 14g00 Làm việc đoàn giám sát HĐND tỉnh (Tổ giám sát số 1) Đ/c Trương Văn Đạt, PCT HĐND tỉnh Đ/c Thái PTB UBND Thành phố Pleiku - Phòng QLĐT
- Xe 81A 00391
Thứ ba
21/03
S
Làm việc
Làm việcC
Làm việcThứ tư
22/03
S 07g45 Dự Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 và các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (01 ngày)

Đ.c Thưởng - PTB Hội trường 2/9 - Xe 81A 00391
C
Làm việcThứ năm
23/03
S 08g00 Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh "về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018-2022 UBND tỉnh Đ.c Trưởng ban; Trưởng phòng QLĐT, QHHT
Hội trường tầng 3, UBND tỉnh - Xe 81A 00338
07g30 Dự Hội nghị tập huấn “Giải pháp kinh doanh hiệu quả trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và mạng xã hội TikTok”

Đ.c Hùng- Phòng QLDN Sảnh Tơ hồng, KS Tre xanh Plaza
C 15g00 Các phòng chuyên môn báo cáo việc tiếp thu ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa BQL với các sở, ngành. Trưởng ban Lãnh đạo Ban; đại diện các phòng chuyên môn, Văn phòng Ban. Phòng họp Ban Quản lý Các phòng chuyên môn phối hợp Văn phòng chuẩn bị
Thứ sáu
24/03
S
Làm việc
C
Làm việcThứ bảy
25/03
S
Văn phòng, Văn thư xử lý công văn (thứ 7, CN)
C

Chủ nhật
26/03
S

C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công