LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 13/02/2023 - 19/02/2023)

Ngày đăng: 16/02/2023, 16:04

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07
(Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
13/02
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công chức, người lao động Phòng họp Ban Quản lý Chi đoàn chuẩn bị

Tham gia tập huấn lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (cả tuần)
ĐC Trưởng ban, ĐC Vương Trung đoàn bộ binh 991 Xe 81A-00338
C
Làm việcThứ ba
14/02
S
Làm việcC
Làm việcThứ tư
15/02
S 08g00 Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các sở, ngành kinh tế năm 2022 Khối Trưởng - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đ.c Thưởng - PTB; Đ.c Vy
Phòng họp B2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xe 81A-00391
C
Làm việcThứ năm
16/02
S
Làm việcC
Làm việcThứ sáu
17/02
S 08g00 Dự kiến tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phân bổ giải ngân vốn đầu tư công

Đ.c Thưởng - PTB Hội trường tầng 3, UBND tỉnh Xe 81A-00391
C
Làm việcThứ bảy
18/02
S
Văn phòng, Văn thư xử lý công văn
C

Chủ nhật
19/02
S
Văn phòng, Văn thư xử lý công văn
C

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công