Lịch công tác tuần 05 (Từ ngày 30/01/2023 - 05/02/2023)

Ngày đăng: 02/02/2023, 16:04

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05
(Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
30/01
S 07g15 Các phòng, đợn vị báo cáo tình hình trước, trong và sau tết. Triển khai công tác theo KH năm 2023,

Công chức, người lao động Phòng họp BQL Chi đoàn chuẩn bị
C
Làm việcThứ ba
31/01
S 08g00 Họp Lãnh đạo Ban thống nhất một số nhiệm vụ của BQL, cho ý kiến về Quy chế phối hợp; Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL; dự thảo Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023
Trưởng ban Lãnh đạo Ban; Lãnh đạo các phòng, đơn vị và chuyên viên văn phòng có liên quan
Phòng họp Ban Quản lý Văn phòng chuẩn bị
C

13g30 Tham dự họp về việc rà soát, đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023
Đ.c Thái - PTB và Lãnh đạo Công ty PTHT Phòng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư Xe 81A 00391
17g30 Tham dự lễ ra quân đầu năm của Cụm Nhà máy chế biến dược liệu thực phẩm Trường Sinh
LĐ ban Lô B1-3 tại Khu công nghiệp Trà Đa Xe 81A 00391
Thứ tư
01/02
S 08g00 Họp giao ban tháng 01/2023, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2023 LĐ ban VP ban, các phòng chuyên môn, Văn phòng Đại diện, LĐ Công ty PTHT Phòng họp Ban Quản lý Văn phòng ban
C 14g00 Họp Chi uỷ Bí thư Các đ/c Chi uỷ viên Phòng họp Ban Quản lý Đ/c Nam, đ/c Thảo
Thứ năm
02/02
S 08g00 Dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Trưởng ban Hội trường UBND tỉnh Xe 81A 00338
C 16g00 Tham dự buổi gặp mặt đầu năm 2023
Đ/c Trưởng ban; Đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc, đại diện Cửa khẩu. Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Xe 81A 00338
Thứ sáu
03/02
S 07g30 Hội nghị sơ kết công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023 UBND tỉnh Đ/c Trưởng ban Hội trường UBND tỉnh Xe 81A 00338
C 14g00 Họp thẩm định Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045 (lần 02) Sở Xây dựng - Đ/c Trưởng ban
- Công ty PTHTKKT, phòng QHHTTNMT
Phòng họp Sở Xây dựng - Công ty PTHTKKT mời, yêu cầu Tư vấn báo cáo
- Xe 81A 00338
14g00 Dự Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ UBND tỉnh Đ/c Thái - PTB Hội trường UBND tỉnh - Xe 81A 00391
Thứ bảy
04/02
S
Văn phòng, Văn thư xử lý công văn
C

Chủ nhật
05/02
S
Văn phòng, Văn thư xử lý công vănC


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công