Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2022

Ngày đăng: 16/12/2022, 16:09

       Ngày 13/12/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 12 với 52 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng, cụ thể như sau:
 
       - Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-44698 trong Windows SmartScreen cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.
 
       - Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41076 trong PowerShell cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Lỗ hổng này ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm như: Microsoft Exchange Server, Skype for Business Server,…
 
      - Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-44713 trong Microsoft Outlook for Mac cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công giả mạo (spoofing).
 
       - Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-44699 trong Azure Network Watcher Agent cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật.
 
       - Lỗ hổng CVE-2022-44710 trong DirectX Graphics Kernel cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đã có mã khai thác được công bố rộng rãi trên Internet.
 
       - 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-44690, CVE-2022-44693 trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
 
       - 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-44678, CVE-2022-44681 trong Windows Print Spooler cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.
 
       - 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-44708, CVE-2022-41115 trong Microsoft Edge (Chromium-based) cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.
 
       - Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-44673 trong Windows Client Server Run-Time Subsystem (CSRSS) cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.
 
File đính kèm

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công