LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (TỪ NGÀY 30/5/2022 ĐẾN NGÀY 05/6/2022)

Ngày đăng: 30/05/2022, 09:16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22
(Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 05/06/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
30/05
S
Làm việcC

Thứ ba
31/05
S 08g00 Dự Lễ Tuyên dương Công nhân viên chức người lao động giỏi giai đoạn 2021-2022
Đ.c Thái - PTB Hội Trường Nhà văn hóa lao động tỉnh (01 Lê Lai) Xe 8A-00391
C 19g00 Dự hoạt động Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
Đ.c Thưởng - PTB; đ.c Thắng - Chi ủy viên Ban Quản lý Khu kinh tế Chi đoàn, Công đoàn
Thứ tư
01/06
S 8g00 Làm việc với C.Ty PT hạ tầng Lãnh đạo Ban - Đại diện lãnh đạo Văn phòng; -
- Lãnh đạo và Trưởng, phó phòng.
- Đ/c Trang - Thư ký
Phòng họp công ty PTHTKKT Cty chuẩn bị nội dung báo cáo
C 14g00 Dự kiến làm việc với đoàn chuyên gia của Công ty TNHH Meiwa Lãnh đạo Ban - P. QL Đầu tư
- P. QHHT-TN&MT
Phòng họp Ban Quản lý P. Đầu tư chuẩn bị nội dung
Thứ năm
02/06
S 08g00 Làm việc với phòng Quy hoạch - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường. Lãnh đạo Ban - Phòng QHHTTNMT
- Đ/c Trang - Thư ký
Phòng họp Ban Quản lý Phòng Quy hoạch chuẩn bị nội dung báo cáo.
C
Các tổ Đảng tổ chức họpThứ sáu
03/06
S 08g00 Lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Quản lý Đầu tư Lãnh đạo Ban - P. Quản lý Đầu tư
- Đ/c: Trang - Thư ký
Phòng họp Ban Quản lý P. Quản lý Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo
C 14g00 Họp Chi bộ định kỳ Chi uỷ Cấp ủy Chi bộ, Đảng viên Phòng họp Ban Quản lý Cấp ủy Chi bộ chuẩn bị
Thứ bảy
04/06
S

C

Chủ nhật
05/06
S

C

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công