LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (TỪ NGÀY 23/5/2022 ĐẾN NGÀY 29/5/2022)

Ngày đăng: 23/05/2022, 09:03

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
(Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
23/05
S 8h00 Dự Lễ tiếp nhận và trồng cây hoa Anh đào
Trưởng ban Suối Hội Phú Thành phố Pleiku Văn phòng
xe: 81A-00338
C
13h30: Dự hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022)


Lãnh đạo Ban Công ty PTHT KKT Đoàn thể chuẩn bị
Thứ ba
24/05
S 07g00 Tham dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Campuchia UBND tỉnh Lãnh đạo ban Nghĩa Trang liệt sĩ Huyện Đức Cơ Văn phòng chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo
C 09g00 Công tác cửa khẩu Trưởng ban Lãnh đạo ban, lãnh đạo VP, Công ty PTHTKKT Cửa khẩu CTY PTHTKKT
Thứ tư
25/05
S
08h30: Tiếp tục góp ý dự thảo Quy chế làm việc; Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý; Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban.
Lãnh đạo Ban và đại diện Văn phòng Phòng họp Ban Quản lý Văn phòng
C
14h00: Làm việc với Văn phòng Ban Quản lý
Trưởng ban, Công chức, người lao động Văn phòng Phòng họp Ban Quản lý Văn phòng chuẩn bị
Thứ năm
26/05
S

C
14h00: Dự họp trực tuyến của Tổ công tác số 4 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Đại diện lãnh đạo Ban Hội trường tầng 3 - UBND tỉnh Công ty PTHTKKT chuẩn bị nội dung liên quan; Văn phòng: Xe 81A-00038
Thứ sáu
27/05
S

C
15g00: Làm việc với Công ty cao su Chư sê
Lãnh đạo Ban; Phòng Quản lý Đầu tư; Lãnh đạo phòng: Quy hoạch, quản lý Doanh nghiệp, Cty PTHT KKT Phòng hợp Ban Quản lý Phòng Quản lý Đầu tư
Thứ bảy
28/05
S

C

Chủ nhật
29/05
S

C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công