Kế hoạch Chuyển đổi số của Ban Quản lý Khu kinh tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng: 30/06/2022, 07:44

Ngày 29/6/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Ban Quản lý Khu kinh tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công