LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (TỪ NGÀY 13/6/2022 ĐẾN NGÀY 19/6/2022)

Ngày đăng: 13/06/2022, 08:52

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24
(Từ ngày 13/06/2022 đến ngày 19/06/2022)

Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
13/06
S 08g00 Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai Đoàn kiểm tra - Tổng cục Môi Trường Đ.c Thưởng - PTB Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường - Công ty PTHT KKT chuẩn bị
- VP: Xe 81A-00391

C
Làm việcThứ ba
14/06
S
Làm việcC
Làm việcThứ tư
15/06
S
Làm việcC 14g00 Họp chi bộ định kỳ Chi ủy Đảng viên trong chi bộ Phòng họp Ban Quản lý Chi ủy chuẩn bị
Thứ năm
16/06
S
Làm việcC
Làm việc với Công ty Cổ phần phát triển kinh doanh Thăng Long về nội dung triển khai dự án sau giấy phép xây dựng. (Phạm Nhật Nam)
Lãnh đạo Ban phụ trách phòng Quy hoạch, Phòng Quy hoạch-Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Phong Quản lý đầu tư. Phòng họp Ban quản lý Khu kinh tế Phòng Quy hoạch chuẩn bị giấy mời, nội dung làm việc.
Thứ sáu
17/06
S 08g00 Hội nghị giao ban đánh giá tình hình quản lý tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 6 tháng đầu năm 2022

Đ.c Trưởng ban - Lãnh đạo Ban
- Trưởng, phó phòng, đơn vị trực thuộc
-Phân công VP Thư ký
Phòng họp tầng 2, Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
- Văn phòng Đại diện và Văn phòng chuẩn bị
- Xe 81A 00338
- Xe 81A 00391

C
Làm việcThứ bảy
18/06
S
Văn thư, Văn phòng trực xử lý công việcC
Văn thư, Văn phòng trực xử lý công việcChủ nhật
19/06
S
Văn thư, Văn phòng trực xử lý công việcC
Văn thư, Văn phòng trực xử lý công việc

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công