LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 (TỪ NGÀY 07/2/2022 ĐẾN NGÀY 13/02/2022)

Ngày đăng: 07/02/2022, 08:55

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06
(Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
07/02
S 07g30 Gặp mặt đầu Xuân Nhầm Dần 2022 Đ/c Khoa - PBT, PTB Đ/c Thái- PTB; toàn bộ CC, NLĐ cơ quan; GĐ, PGD Cty PTHT; VP ĐD: Đ/c Khánh, Đ/c Linh Phòng họp BQL Văn Phòng, CĐCS
C 14g00 Họp Chi bộ Đ/c Khoa - PBT Theo quy định Phòng họp BQL Chi ủy
Thứ ba
08/02
S

C

Thứ tư
09/02
S

14g00 Hội nghị sơ kết công tác Tháng 01, triển khai công tác Tháng 02/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Khoa - PTB Trụ sở UBND tỉnh
C

Thứ năm
10/02
S 08g00 Đi công tác Cửa khẩu L/đ Ban Văn phòng, các Phòng CM, Cty PTHT

09g00 Tiếp và làm việc với Cty TNHH Meiwa Việt Nam Đ/c Thái - PTB Đ/c Thảo - TP QLĐT; Đ/c Nam - PP QHHTTNMT; mời Chi nhánh VRG Phòng họp BQL Đ/c Thảo, Đ/c Nam
C

Thứ sáu
11/02
S

C 14g00 Họp về khấu trừ tiền BTGPMB Sở Tài Chính Đ/c Thái-PTB, phòng QHHTTNMT Sở Tài Chính Phòng QH chuẩn bị hồ sơ liên quan
Thứ bảy
12/02
S 08g00 Đi công tác Chư Sê Cty Cao Su Chư Sê Văn phòng, phòng QLĐT, Chư Sê Văn phòng

Văn phòng trực xử lý công việc 02 ngày nghỉ cuối tuầnC

Chủ nhật
13/02
S

C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công