cảnh báo lỗ hổng bảo mật CVE-2021-4034 trong Polkit pkexec ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ điều hành Linux

Ngày đăng: 15/02/2022, 14:24

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật CVE-2021-4034 trong Polkit pkexec ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ điều hành Linux - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công