cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2022

Ngày đăng: 14/01/2022, 09:16

Ngày 11/01/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 1 với 96 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật sau:

1. Các lỗ hổng có mức ảnh hưởng nghiêm trọng:

Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21907 trong HTTP Protocol Stack (http.sys) của Windows, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa mà không cần xác thực.

2. Các lỗ hổng có mức ảnh hưởng cao:

- 03 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21846, CVE-2022-21969, CVE-2022-21855 trong Microsoft Exchange Server, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Để khai thác lỗ hổng này, kẻ tấn công cần có quyền truy cập vào mạng mục tiêu từ đấy có thể chiếm quyền điều khiển máy chủ.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21857 trong Active Directory, cho phép đối tượng nâng cao đặc quyền.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21840 trong Microsoft Office, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21911 trong .NET Framework, cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21836 trong Windows Certificate, cho phép đối tượng tấn công giả mạo.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21841 trong Microsoft Excel, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21837 trong Microsoft SharePoint Server, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21842 trong Microsoft Word, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Thực hiện khuyến nghị của Cục An toàn thông tin tại Công văn số 56/CATTT-NCSC ngày 12/01/2022 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2022; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2022, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra, rà soát, xác định máy chủ sử dụng đệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật trên để có phương án xử lý, khắc phục lỗ hổng. Thực hiện cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật (Hướng dẫn chi tiết trong Phụ lục đính kèm).

2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công