LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (TỪ NGÀY 14/3/2022 ĐẾN NGÀY 20/03/2022)

Ngày đăng: 14/03/2022, 08:34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
(Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
14/03
S

C

Thứ ba
15/03
S

C

Thứ tư
16/03
S

C

Thứ năm
17/03
S 08g00 Hội nghị Thống kê toàn quốc Bộ KHĐT Đ/c Khoa - PTB Hội trường Tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh
C

Thứ sáu
18/03
S

C

Thứ bảy
19/03
S
Văn phòng trực xử lý Công việc 02 ngày nghỉ cuối tuầnC

Chủ nhật
20/03
S

C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công