LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (TỪ NGÀY 21/2/2022 ĐẾN NGÀY 27/02/2022)

Ngày đăng: 21/02/2022, 08:36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08
(Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
21/02
S

C

Thứ ba
22/02
S

C

Thứ tư
23/02
S

C

Thứ năm
24/02
S 08g00 Họp báo cáo kết quả giải ngân vốn 2021, triển khai vốn 2022 UBND tỉnh Đ/c Thái-PTB, Lãnh đạo Công ty PTHTKKT Phòng họp UBND tỉnh Công ty
C

Thứ sáu
25/02
S

C

Thứ bảy
26/02
S

C

Chủ nhật
27/02
S

C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công