Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2021

Ngày đăng: 16/11/2021, 10:20

      Ngày 10/11/2021, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 11 với 55 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật sau:

      - Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-42321 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Không giống như các lỗ hổng zero-day liên quan đến các vụ tấn công hàng loạt hệ thống Exchange Server vào đầu năm nay, để khai thác lỗ hổng CVE-2021-42321 kẻ tấn công cần xác thực vào hệ thống mục tiêu.

      - 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2021-38631, CVE-2021-41371 trong Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP): ảnh hưởng đến Windows 7 đến Windows 11 và trên Windows Server 2008-2019, cho phép đối tượng tấn công có thể thu thập thông tin mật khẩu RDP của hệ thống dễ bị tấn công.

      - Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-42292 trong Microsoft Excel ảnh hưởng đến Microsoft Excel phiên bản 2013-2021, cho phép đối tượng tấn công cài cắm mã độc chỉ bằng cách lợi dụng người dùng mở một tệp Excel độc hại.

      - Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-26443 trong Microsoft Virtual Machine Bus (VMBus) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

       - 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2021-43208, CVE-2021-43209 trong 3D Viewer: cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

      Thực hiện khuyến nghị của Cục An toàn thông tin tại Công văn số 1582/CATTT-NCSC ngày 10/11/2021 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2021; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2021, cụ thể như sau:

     1. Kiểm tra, rà soát máy tính đang sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2021 để có phương án xử lý, khắc phục lỗ hổng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công (Hướng dẫn chi tiết trong Phụ lục đính kèm)
     2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công