Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2021

Ngày đăng: 23/12/2021, 13:59

Ngày 14/12/2021, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 12 với 67 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật sau:
      1. Các lỗ hổng có mức ảnh hưởng Nghiêm trọng:
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-43907 trong Windows Sybsystem for Linux (WSL), cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-43899 trong Microsoft 4K Wireless Display Adapter, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-43215 trong iSNS Server, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
     2. Các lỗ hổng có mức ảnh hưởng Cao:
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-43890 trong Windows AppX Installer, cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công giả mạo. Bên cạnh đó, lỗ hổng này được cho là đang được khai thác trong chiến dịch tấn công mã độc Emotet, Trickbot, Bazaloader.
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-42309 trong Microsoft SharePoint Server, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-41333 trong Windows Print Spooler, cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền.
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-43880 trong Windows Mobile Device Management, cho phép đối tượng tấn công nâng cao đặc quyền, xóa tệp tin trong hệ thống mục tiêu.
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-43893 trong Windows Encrypting File System (EFS), cho phép đối tượng tấn công nâng cao đặc quyền.
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-43240 trong NTFS Set Short Name, cho phép đối tượng tấn công nâng cao đặc quyền.
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-43883 trong Windows Installer cho phép đối tượng tấn công leo thang đặc quyền.
Thực hiện khuyến nghị của Cục An toàn thông tin tại Công văn số 1749/CATTT-NCSC ngày 15/12/2021 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2021; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị  các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng
trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2021, cụ thể như sau:
1. Kiểm tra, rà soát, xác định máy chủ sử dụng đệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật trên để có phương án xử lý, khắc phục lỗ hổng. Thực hiện cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật (Hướng dẫn chi tiết trong Phụ lục đính kèm).
2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công